THÔNG BÁO

Từ ngày 15/08/2023,

* Để thực hiện dịch vụ công cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, đề nghị:

 - Cơ quan, tổ chức truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26276

 - Cá nhân người nước ngoài truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26277

* Để tra cứu và in thị thực điện tử có thể truy cập một trong các địa chỉ sau:

 - https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/vi_VN/tra-cuu-thi-thuc

 - https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/tra-cuu-thi-thuc

 - https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/tracuu

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​