THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:00 trừ các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Niu Di-lân

  THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN LÀM THỦ TỤC LÃNH SỰ

  • Đại sứ quán tiếp nhận và trả thủ tục lãnh sự vào các ngày Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và New Zealand)
   • Buổi sáng:  từ 09h00 – 12h00
   • Buổi chiều: từ 14h00 – 17h00​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​