• THỜI GIAN LÀM VIỆC

    Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 - ​12:00; 14:00 - 17:00 trừ các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Niu Di-lân​​​​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​