​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di - lân

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại Tổng đài: (64 - 4) 473 5910

Email: vnemb.nz@mofa.gov.vn

Phòng Lãnh sự: 

Điện thoại ​: (64 - 4) 473 5910

embassyvn.nz@gmail.com

Đường dây nóng bảo hộ công dân: +64 21 751 736

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​