​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NEW ZEALAND​

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại: (64 – 4) 473 5910

Email: vnemb.nz@mofa.gov.vn; vnemb.nz@gmail.com

Phòng Lãnh sự: embassyvn.nz@gmail.com

Đại sứ quán:

1. Ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

2. Bà Hoàng Thị Ánh Xuân, Bí thư thứ Nhất

3. Ông Ngô Sỹ Thanh​, Bí thư thứ Hai

Địa chỉ:         Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 8042, Wellington

Điện thoại:    +64-4-4735910

Email:           vnemb.nz@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-wellington.mofa.gov.vn

Đường dây nóng bảo hộ công dân: +64 21 751 736

Để nhận giải đáp về thủ tục lãnh sự: 

Xin liên hệ số điện thoại +64-4-473 5910 hoặc email:  embassyvn.nz@gmail.com

Bộ phận Thương  vụ:

1. Bà Trần Diệu Oanh, Tham tán Thương mại

2. Ông Đỗ Hữu Tùng​, Bí thư thứ Nhất

Địa chỉ:         90-92 Dixon Street, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 11095, Manners Street, Wellington 6142

Điện thoại:    +64-4-8033775

Fax:               +64-4-8033777

Email:           nz@moit.gov.vn

Website:      http://www.moit.gov.vn

                     http://www.vietnamexport.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​