ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NIU DI-LÂN

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại: (64 – 4) 473 5 912

Fax: (64 – 4) 473 5913

Email: embassyvn.nz@gmail.com; vnemb.nz@mofa.gov.vn.

Đại sứ quán:

1. Ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền;

2. Bà Khổng Anh Thư, Bí thư thứ Nhất;

3. Ông Ngô Sỹ Thanh​, Bí thư thứ Hai;

Địa chỉ:         Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 8042, Wellington

Điện thoại:    +64-4-4735912/700

Fax:               +64-4-4735913

Email:           embassyvn.nz@gmail.com

Đường dây nóng bảo hộ công dân: +64 21 751 736

Lưu ý: Các thủ tục lãnh sự đề nghị liên hệ số điện thoại bàn hoặc emai


Bộ phận Thương  vụ:

1. Bà Dương Phương Thảo, Tham tán Thương mại

2. Ông Đỗ Hữu Tùng​, Bí thư thứ Hai​

Địa chỉ:         90-92 Dixon Street, Wellington 6011

Hòm thư:      PO Box 11095, Manners Street, Wellington 6142

Điện thoại:    +64-4-8033775

Fax:               +64-4-8033777

Email:           nz@moit.gov.vn

Website:      http://www.moit.gov.vn

                     http://www.vietnamexport.com

Email:           nz@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​